1
Bạn cần hỗ trợ?

Thông tin phản hồi từ khách hàng

Hình ảnh thông tin phản hồi của một số khách hàng đã sử dụng dịch vụ nâng mũi s line ở thẩm mỹ viện Trần Trà

Phản hồi của chị Huyền Trang Nguyễn tới bác sỹ Trần Trà

Phản hồi của chị Huyền Trang Nguyễn tới bác sỹ Trần Trà

Hình ảnh khách hàng và bác sỹ Trần Trà

Hình ảnh khách hàng và bác sỹ Trần Trà

Phản hồi của chị

Phản hồi của chị “Linh Tun” tới bác sỹ Trần Trà

Phản hồi của chị

Phản hồi của chị “Hoài Phạm” tới bác sỹ Trần Trà

Phản hồi của chị

Phản hồi của chị “Nguyễn Phương Thúy” tới bác sỹ Trần Trà

Phạm Phương với hình ảnh chiếc mũi sau khi nâng S Line đẹp tự nhiên

Phạm Phương với hình ảnh chiếc mũi sau khi nâng S Line đẹp tự nhiên

Phản hồi của chị

Phản hồi của chị “Linh Kimm” tới bác sỹ Trần Trà

 

Rate this post